Cabineliften

Wanneer binnen de liftschacht een aparte gesloten liftkooi is geplaatst, spreken we van een cabinelift. Deze cabine wordt langs geleiders bewogen en stopt op vaste plaatsen. Een cabinelift wordt vaak toegepast bij een hefhoogte van meer dan 3 verdiepingen.

Cabineliften vallen onder het Liftenbesluit. Dat betekent dat onderhoud verplicht is en dat de lift iedere 18 maanden gekeurd moet worden door een onafhankelijke keuringsinstantie.

De cabinelift wordt veelal toegepast bij gebouwen met meer dan 3 verdiepingen en is uitvoerbaar in vele designs, grootten en cabinevormen; zoals de panoramalift die hiernaast te zien is.

Deze specificaties zijn vaak standaard

 • volledig gesloten cabine met deuren
 • soft-start en -stop
 • dubbele deuren (voor de schacht en voor de cabine zelf)
 • sensorlijst om elk fysiek contact te vermijden tus-sen de gebruiker en de deuren
 • spiegel om te helpen bij het achteruitrijden met een rolstoel
 • bedieningspaneel
 • alarmknop/communicatieapparatuur
 • aankomstsignaal
 • leuning

Mogelijke opties

 • heel veel mogelijk

Voordelen van een cabinelift

 • sneller dan een platformlift
 • kan tot enorme hoogten

Beoordeling toepasbaarheid op basis van

 • beschikbare ruimte
 • hefhoogte
 • vloerconstructie en max. belasting
 • gebruiker(s) (gewicht, zelfstandigheid)
 • evt. type rolstoel (afmetingen, gewicht)

 

Hoogteverschil
tot 45 meter (en hoger zelfs)

Maximaal gewicht
naar wens

Mogelijke technieken

 • hydraulisch
 • tractie (‘elektrisch’)

Type lift
Liftrichtlijnen

Plaatsing
meerdere dagen tot weken

PanoramaliftKleemann
Vimec_porta telescopica aperta - low resolution
30